Mijn stijl van werken wordt ook gekenmerkt door biomorfisme en organisch ontwerp, een term die gewoonlijk wordt aangeduid als organisch, abstracte vormen afgeleid van biologie en levende organismen. Belangrijkste kenmerken, soepele, vloeiende lijnen en gebeeldhouwde vormen, holistische ontwerpen die verband houden met hun omgeving.  Het menselijke landschap (zowel van binnen als van buiten), komen in mijn beeldende vormgeving tot uiting. 

 

My style of working is also characterized by biomorphism and organic design, a term commonly referred to as organic, abstract forms derived from biology and living organisms. Key features, smooth, flowing lines and sculpted shapes, holistic designs related to their environment. The human landscape (both inside and outside) is reflected in my visual design.