Naast mijn vrij werk ontwerp ik ook in opdracht.

 

Beeldende kunst in de openbare ruimte:

Kunst in de openbare ruimte is een van de meest toegankelijke culturele uitingen van een stad en heeft een directe relatie met de omgeving en die van het publiek. Bij de ontwikkeling van het kunstwerk wordt een directe relatie aangegaan met de omgeving en de afstemming met het publiek.

Monument design:

Aangepast aan interieur of exterieur, grootte, materialen, etc. kunnen vrijblijvend worden besproken.

In addition to my free work, I also design on assignment.

 

Visual art in public space:

Art in public space is one of the most accessible cultural expressions of a city, and has a direct relationship with the environment and that of the public. In the development of the artwork a direct relationship is entered into with the environment and the alignment with the public.

Monument design:

Adapted to interior or exterior, size, materials, etc. can be discussed without obligation.