Reclining Figure: time out 2016 Unica 

More calm, more relaxed, more defocusing, that is actually the answer to a growing problem. The starting point of this sculpture is the search for the inner peace and harmony between body and mind.        

 

Reclining Figure: Time out 2016 

Het uitgangspunt voor deze sculptuur is de zoektocht naar innerlijke vrede en harmonie tussen lichaam en geest. Druk hé…het lijkt een nieuw statussymbool geworden? Slow living, onthaasten, dat is eigenlijk het antwoord op een groeiend probleem. Onthaasten is een levensstijl die de nadruk legt op langzamere benaderingen van aspecten van het dagelijks leven. Slow living word vaak voorgesteld als oplossingen voor wat de groene beweging beschrijft als problemen in de materialistische en industriële levensstijl. Mensen leven elke dag constant in een snel tempo waardoor ze het gevoel hebben dat hun leven chaotisch is. Het concept van een langzame levensstijl begon met de slow food-beweging, die meer traditionele voedselproductieprocessen benadrukt als reactie op fast food  in Italië in de jaren 1980 en 1990..

Publieke ruimte Vie Kerkrade

 

Reclining Figure:

Time out 2016. The starting point of this sculpture is the search for the inner peace and harmony between body and mind.  Busy .. it seems to have become a new status symbol. ( Slow living), that is actually the answer to a growing problem. Slow living is a lifestyle emphasizing slower approaches to aspects of everyday life. Slow living are frequently, but not always, proposed as solutions to what the green movement describes as problems in materialistic and industrial lifestyles. People every day are constantly living at a fast pace which is making them feel like their lives are chaotic. The concept of slow lifestyles started with the slow food movement, which emphasizes more traditional food production processes as a reaction to fast food emerged in Italy during the 1980s and 1990s.

 

Reclining Figure: time out 2016 

  

Dimension:  3.30 m by 1.10 m  

Color Red

Materials: epoxy, rvs, acryl

Edition: unica 

Signed: logo

Price:   no longer for sale