Tentoonstelling  Kunstproject 'Heelmeesters' in het Stadsmuseum Harderwijk 11 februari t/m 2 april 2018. 

Sculpture The flow of life

Voor dit project was het de bedoeling dat een kunstenaar zich liet inspireren door een deskundige, een ‘Heelmeester’ (organisatie, arts, zorginstelling, productontwikkelaar etc.) werkzaam binnen het gebied van de gezondheidszorg. Wat zijn onder andere de wensen, beperkingen en nieuwe ontwikkelingen die de Heelmeester bezighouden? Deze visie en passie werd vertaald in een kunstwerk.

Concept: Tako-tsubo cardiomyopathie: gebroken hart

 

Marjo Dill: sculptor/designer

Ivo van der Bilt: Cardioloog Haga Ziekenhuis, doet wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot Tako-tsubo cardiomyopathie: gebroken hart. “Een gebroken hart is niet alleen poëzie, het bestaat dus echt. Vanaf het moment dat ik zelf geconfronteerd werd met allerlei symptomen, en die ook na een hartkatheterisatie in 2006 onverklaarbaar waren, was ik onder de indruk van het hart als orgaan. Als beeldend kunstenaar/ontwerper werd deze informatie visueel sterk,, en wellicht een uitgangspunt voor mijn verdere beeldende expressie. Tot voor kort ben ik gaan netwerken over een gebroken hart, ja u raad het misschien al, het bestaat echt. Niet alleen in de volksmond een gebroken hart hebben, maar ook als lichamelijke aandoening namelijk het gebroken hartsyndroom. De ziekte wordt ook wel Tako-tsubo cardiomyopathie genoemd. 

 

Bericht uit de Telegraaf van 13 februari Dag van het gebroken hart’

Cardioloog Ivo van der Bilt promoveerde in 2016 met een onderzoek naar het gebroken hart syndroom. Hij vertelt hierover in de Telegraaf. “Dit syndroom is een aantal jaar geleden herkend als een aandoening waarbij het hart minder knijpt. Je krijgt alle verschijnselen van een hartinfarct en het treedt op bij acute stress. De symptomen verdwijnen binnen 2 weken. Het leek er altijd op dat patiënten geen blijvende schade overhielden. Maar een recent onderzoek van de University of Aberdeen werpt daar nu een nieuw licht op.” Ivo wil in het HagaZiekenhuis een vervolgstudie doen naar deze bijzondere aandoening.

Exhibition Art project 'Heelmeesters' in the Stadsmuseum Harderwijk 11 February to 2 April 2018.

Sculpture Broken haert For this project, the intention was for an artist to be inspired by an expert, a 'Surgeon' (organization, doctor, health care institution, product developer, etc.) working within the field of health care. What are the wishes, limitations and new developments that concern the Healer? This vision and passion was translated into a work of art.
Concept: Tako-tsubo cardiomyopathy: broken heart

Marjo Dill: sculptor / designer
Ivo van der Bilt :

Cardiologist Haga Hospital, conducts scientific research on Tako-tsubo cardiomyopathy: broken heart.
"A broken heart is not just poetry, it really exists. From the moment that I myself was confronted with all sorts of symptoms, and which were also inexplicable after a cardiac catheterization in 2006, I was impressed by the heart as an organ. As visual artist / designer this information became visually strong, and perhaps a starting point for my further visual expression. Until recently I started networking about a broken heart, yes you may already guess it, it really exists. Not only have a broken heart in the vernacular, but also as a physical disorder, namely the broken heart syndrome. The disease is also called Tako-tsubo cardiomyopathy.

Designed and created by Studio Marjo Dill

Titel: Sculpture The flow of life

Dimensions: 1 m x 0.80 m x 0.70 m   

Materials: epoxy, mirror pieces, rvs, acrylic paint

Edition: unica 2017

Signed: logo

Price: € On request