Sculpture To be  februari 2020

 


Ontstaan vanuit mijn diepste wezen, nimmer zonder nauwe verbanden met de maatschappij  (coronaperiode) waaruit ze is voortgekomen.  Het bekleden van het lichaam omvat meer dan alleen kleding of andere materialen waarmee we ons lichaam bedekken, je wordt omhult door een scherm, om je terug te trekken, en van daaruit ik te zijn. Men dramatiseert vandaar uit een eigen ruimte.
Eenmaal abstract dan weer figuratief, maar het uitgangspunt. is ZIJN.


Material: blue glas, biologische epoxy, steen, rvs


Originated from my deepest being, never without close connections with the society (corona period) from which it emerged. Covering the body involves more than just clothing or other materials with which we cover our body, you are enveloped by a screen, to withdraw, and from there to be me. From there one dramatizes from their own space.
Once abstract, then figurative again, but the starting point. is his.


Material: blue glass, organic epoxy, stone, stainless steel