Mijn studio is opgericht in oktober 2016,  en is een broedplaats voor het ontwerpen en realiseren van designobjecten en sculpturen. 

Mijn stijl van werken wordt gekenmerkt door mijn interesse in menselijke en psychologische dimensies,

De sculpturen en designobjecten  worden vaker geassocieerd met het biomorfisme en organisch ontwerp, een term die wordt aangeduid als organisch, of abstracte vormen die zijn afgeleid van biologie en levende organismen. Belangrijkste kenmerken, soepele, vloeiende lijnen en gebeeldhouwde vormen, holistische ontwerpen die verband houden met hun omgeving.

Voor mij is de meest abstracte manier om studies naar morfologie te doen, waarschijnlijk de beeldhouwkunst. De plaats, het landschap, het menselijke landschap (zowel van binnen als van buiten), zijn belangrijk voor mij. De vormen beginnen vaak in losjes getrokken schetsen, die eerst een meer formele stijl worden, waarna ik experimenteer naar een ruimere, architecturale vorm. Belangrijk voor mij zijn de impulsen van het vrije denken en de natuurlijke stroom.

Visie: ik volg geen trends, grote logo's, overschotten en geef de voorkeur aan unieke sculpturale objecten, of in een beperkte oplage. Ik geloof in een duurzame wereld, waar afval een bron van materiaal is, en vakmanschap gewaardeerd.

Studie:

Toegepaste kunsten  MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design).

Sculptor Academie Genk Belgie.

Fine art and design in education, at MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design).

Healthcare

 

 

My studio was founded in October 2016, and is a breeding ground for designing and realizing design objects and sculptures.

 

My style of work is characterized by my interest in human and psychological dimensions, which are often translated from organic forms of our body. Some works are deceptively simple in form, but include metaphorical associations, symbolism and suggestions.

The sculptures and design objects are more often associated with biomorphism and organic design, a term that is referred to as organic, or abstract forms derived from biology and living organisms. Key features, smooth, flowing lines and sculpted forms, holistic designs that are related to their environment. For me, the most abstract way to do morphology studies is probably sculpture. The place, the landscape, the human landscape (both inside and out) are important to me. The forms often start in loosely drawn sketches, which first become a more formal style, after which I experiment for a wider, architectural form. Important to me are the impulses of free thinking and the natural flow.

Vision: I do not follow trends, big logos, surpluses, and prefer unique sculptural objects, or in a limited edition. I believe in a sustainable world, where waste is a source of material, things are produced close, and craftsmanship remains valued.

 

Studie:

Design at MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design).

Sculptor Academie Genk Belgie.

Fine art and design in education, at MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design).

Healthcare

 

Tentoonstellingen en presentaties:

 

Upcoming special exhibition History of a timeless accessory October 19, 2019 Basel 

Dianakinos Aachen Groepstentoonstelling 6-7-2019

Saatchi Art online galery 2018/2019

Geballoteerde Groepsexpositie Stadsmuseum Harderwijk: Heelmeesters Februari 2018 

Contemporary Art Gallery HarneLL 2017/2018

Studio Marjo Dill 2017

X bank Amsterdam, designobject I promise you a rosegarden 2017

FASHIONCLASH 2017 International & Interdisciplinary platform for new generation designers & artists 2017

Expo Water 2017

Van landschot inschrijving 2017

Krabbe zoekt Picasso 2017

Tassenmuseum  2013/2014

Award Leather design 2013

Kunstcentrum Haarlem 2014

Gemeentehuis Beek and award sculpture soulmate

Terpkerkje Urmond

 

 

Private collections