Mijn stijl van werken wordt ook wel gekenmerkt door mijn  interesse in menselijke en psychologische dimensies, die vaak vertaald worden vanuit organische vormen van ons lichaam. Het werk omvat meer dan alleen de vorm, maar omvat ook metaforische associaties, en symboliek. Door het menselijk lichaam te reduceren tot een container of minimale vorm, worden de creaties gecentreerd op een emotie of een uitdrukking. De eenvoud is niet langer het eindresultaat en verstoken van betekenis, maar een onthulling van een verborgen waarheid en expressie. Eenmaal strak, en dan met een oppervlakte huidje, die past bij het gevoel die ik op dat moment wil uitdrukken.

 

Soms kun je de spanning voelen die ondanks hun grootte haast een wil om te groeien hebben, en dat u mijn sculpturen gemakkelijk kunnen voorstellen in het centrum van een stad of landschap. 

 

Voor mij is beeldhouwkunst de meest abstracte manier om studies te doen. De vormen beginnen vaak in losjes getrokken schetsen, die eerst een meer formele stijl worden, waarna ik experimenteer naar een ruimere, architecturale vorm. 

 

Visie: ik volg geen trends, grote logo's, overschotten, en geef de voorkeur aan unieke sculpturale objecten, of in een beperkte oplage. Ik geloof in een duurzame wereld, waar afval een bron van materiaal is, en vakmanschap gewaardeerd blijft.

Studie:

Toegepaste kunsten  MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design).

Sculptor Academie Genk Belgie.

Fine art and design in education, at MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design).

Healthcare

 

My style of work is also characterized by my interest in human and psychological dimensions, which are often translated from the organic shapes of our body. The work encompasses more than just form, but encompasses metaphorical associations, and symbolism. By reducing the human body to a container or minimal shape, the creations are centered on an emotion or an expression. Simplicity is no longer the end result and devoid of meaning, but a revelation of a hidden truth and expression. Once tight, and then with a surface skin that matches the feeling I want to express at that moment.

 

Sometimes you can feel the tension that despite their size almost have a will to grow, so that you can easily imagine mining sculptures in the center of a city or landscape. For me, sculpture is the most abstract way to study.

 

The shapes often start in loosely drawn sketches, which first become a more formal style, after which I experiment towards a wider, architectural form.

 

Vision: I do not follow trends, big logos, surpluses, and prefer unique sculptural objects, or in a limited edition. I believe in a sustainable world, where waste is a source of material, things are produced close, and craftsmanship remains valued.

 

Studie:

Design at MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design).

Sculptor Academie Genk Belgie.

Fine art and design in education, at MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design).

Healthcare

 

Tentoonstellingen en presentaties:

Galerie Cool Art 2021 Mallorca

Harnell  galerie 2020

Saatchi Art online galery 2020

Basel tentoonstelling timeless accessory 2020

Upcoming special exhibition History of a timeless accessory October 19, 2019 Basel 

Aachen Groepstentoonstelling 6-7-2019

Saatchi Art online galery 2018/2019

Geballoteerde Groepsexpositie Stadsmuseum Harderwijk: Heelmeesters Februari 2018 

Contemporary Art Gallery Harnell 2017/2018

Studio Marjo Dill 2017

X bank Amsterdam, designobject I promise you a rosegarden 2017

FASHIONCLASH 2017 International & Interdisciplinary platform for new generation designers & artists 2017

Expo Water 2017

Van landschot inschrijving 2017

Krabbe zoekt Picasso 2017

Tassenmuseum  2013/2014

Award Leather design 2013

Kunstcentrum Haarlem 2014

Gemeentehuis Beek and award sculpture soulmate

Terpkerkje Urmond

 

 

Verkocht aan: Sold to

 

Private collections

Openbare ruimte