Mijn stijl van werken wordt gekenmerkt door mijn interesse voor het biomorfisme en organisch ontwerp. Een term die  wordt aangeduid als organische, abstracte vormen die zijn afgeleid van biologie en levende organismen. Belangrijkste kenmerken, vloeiende lijnen en gebeeldhouwde vormen, holistische ontwerpen, en structuren. 

Een wisselwerking tussen de interieure en de exterieure vorm, het omhulsel en de  kern, ritme van rijzende en dalende vormen. 

Wat alle organische objecten gemeen hebben, is een ontwerp dat van binnenuit is ontwikkeld, en waar een focus ligt op het accentueren van emotionele expressie.

Voor mij is beeldhouwkunst de meest abstracte manier om studies te doen. De vormen beginnen vaak in losjes getrokken schetsen, die eerst een meer formele stijl worden, waarna ik experimenteer naar een ruimere, architecturale vorm. 

 

Visie: ik volg geen trends, grote logo's, overschotten, en geef de voorkeur aan unieke sculpturale objecten, of in een beperkte oplage. Ik geloof in een duurzame wereld, waar afval een bron van materiaal is, en vakmanschap gewaardeerd blijft.

Studie:

Toegepaste kunsten  MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design).

Sculptor Academie Genk Belgie.

Fine art and design in education, at MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design).

Healthcare

 

Works

It is an abstraction of the human form, and yes that abstraction does create room for your own interpretation!

 

 

My style of work is characterized by my interest in biomorphism and organic design. A term that is referred to as organic, abstract forms derived from biology and living organisms. Key features, smooth lines and sculpted forms, holistic designs, and structures.
What all organic objects have in common is a design that has been developed from within, with a focus on accentuating emotional expression.
For me, sculpture is the most abstract way to study. The forms often start in loosely drawn sketches, which first become a more formal style, after which I experiment for a wider, architectural form.

 

Vision: I do not follow trends, big logos, surpluses, and prefer unique sculptural objects, or in a limited edition. I believe in a sustainable world, where waste is a source of material, things are produced close, and craftsmanship remains valued.

 

Studie:

Design at MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design).

Sculptor Academie Genk Belgie.

Fine art and design in education, at MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design).

Healthcare

 

Tentoonstellingen en presentaties:

 

Upcoming special exhibition History of a timeless accessory October 19, 2019 Basel 

Aachen Groepstentoonstelling 6-7-2019

Saatchi Art online galery 2018/2019

Geballoteerde Groepsexpositie Stadsmuseum Harderwijk: Heelmeesters Februari 2018 

Contemporary Art Gallery Harnell 2017/2018

Studio Marjo Dill 2017

X bank Amsterdam, designobject I promise you a rosegarden 2017

FASHIONCLASH 2017 International & Interdisciplinary platform for new generation designers & artists 2017

Expo Water 2017

Van landschot inschrijving 2017

Krabbe zoekt Picasso 2017

Tassenmuseum  2013/2014

Award Leather design 2013

Kunstcentrum Haarlem 2014

Gemeentehuis Beek and award sculpture soulmate

Terpkerkje Urmond

 

 

Private collections